Tiếng Nhật cho TTS

Nội dung đào tạo tiếng Nhật cho TTS

Tiếng Nhật là thứ ngôn ngữ duy nhất được sử dụng tại đảo quốc Nhật Bản và là một thành phần phản ánh đầy đủ nhất về tâm hồn, tính cách rất đặc trưng của dân tộc này. Bỏ qua sự khác biệt về tự dạng, ngữ hệ thì tiếng Nhật còn khác những ngôn ngữ Tây Âu hay bất cứ một thứ tiếng nào khác ở những điểm rất đặc thù không thể tìm thấy ở bất cứ dân tộc nào hết.

 

TIẾNG NHẬT DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo tiếng Nhật căn bản (N4, N3), trung cấp 1, 2 (N3, N2)

- Đối tượng đào tạo: Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình Thực tập sinh Kỹ năng tại Nhật Bản của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC và Trung tâm Nhật ngữ Quốc tế Toho.

- Thời gian đào tạo: 1 năm

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

- Đào tạo Tiếng Nhật: Nghe, nói, đọc, viết từ trình độ sơ cấp, giao tiếp hàng ngày đến trung cấp (N4, N3, N2)

- Đào tạo Mana

- Văn hóa Nhật Bản

- Tác phong làm việc tại các công ty Nhật

- Các quy định nguyên tắc làm việc trong Công ty Nhật Bản (5S, Horenso, tuân thủ thời gian, cách ghi chú, làm việc nhóm,...)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

- Kỹ năng làm việc hiệu quả theo kinh nghiệm Nhật Bản

- Kỹ năng phát triển bản thân

- Kỹ năng tham gia phỏng vấn.

GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

- Thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất, gồm đào tạo Trước trúng tuyển & Sau trúng tuyển


Trụ sở chính Trụ sở đào tạo
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ IDC
Số 347, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Email: info@idchr.com.vn
Website: www.idchr.com.vn
TRUNG TÂM NHẬT NGỮ QUỐC TẾ TOHO
Tòa nhà C, số 347, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Website: toho.edu.vn